ביקור ילדי קרן ההסעות אצל גדו"י חורף

ביקור ילדי קרן ההסעות אצל גדו''י חורף קרן ההסעות