ברכות גדולי ישראל לתורמים לקרן ההסעות

ברכות גדולי ישראל לתורמים לקרן ההסעות

ר' גרשון אדלשטיין זצוק"ל

הרב שטיינמן זצוק"ל

ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל 1

ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל 2

ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל 3

ר' יצחק זילברשטיין שליט"א 1

ר' יצחק זילברשטיין שליט"א 2

ר' שמעון גלאי שליט"א

הרבנית קולדצקי תליט"א