ברכות גדולי ישראל לתורמים לקרן ההסעות

ברכות גדולי ישראל לתורמים לקרן ההסעות

ר’ גרשון אדלשטיין שליט”א

הרב שטיינמן זצוק”ל

ר’ חיים קנייבסקי שליט”א 1

ר’ חיים קנייבסקי שליט”א 2

ר’ חיים קנייבסקי שליט”א 3

ר’ יצחק זילברשטיין שליט”א 1

ר’ יצחק זילברשטיין שליט”א 2

ר’ שמעון גלאי שליט”א

הרבנית קולדצקי תליט”א