ברכת גדולי ישראל לתורמים לקרן ההסעות

ברכת גדולי ישראל לתורמים לקרן ההסעות

'קרן ההסעות' הוקמה בשנת תשס"ו ע"י גדולי ישראל מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, מרן רה"י הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל, עבור עשרות אלפי ילדי הפריפריה הלומדים בבתי הספר של ה'קירוב' שע"י 'החינוך העצמאי', ואין בשכנותם או ביישובם בית ספר תורני. הברירה הניצבת בידי הילדים הללו היא או ללמוד בבית ספר חילוני באזור מגוריהם, או לנסוע לבית ספר תורני של 'החינוך העצמאי' הנמצא במרחק מביתם.

היה זה לאחר שנים רבות בהן תקצבה הממשלה את ההסעות ובעקבות פסיקת בג"צ קוצצו רוב תקציבי ההסעות, ומערך ההסעות עמד בפני שוקת שבורה. הפסקת התקצוב איימה על כל פעילות הקירוב באזורים אלו וכתוצאה מכך גם על בתי הספר שאלמלא ההסעות התלמידים לא היו מגיעים לבתי הספר הללו ומכורח המציאות בתי הספר היו נסגרים מחוסר תלמידים.

תלמידי מוסדות הקירוב מונים למעלה מ- 30,000 ילד, ומספר התלמידים הנוסעים בהסעות שע"י 'קרן ההסעות' הוא למעלה מ-20,000. וכאמור ללא מימון עבור ההסעות לא תתאפשר הגעתם של הילדים לבתי הספר התורניים, והם יתפזרו בבתי ספר אחרים, וחלילה בתי הספר של 'הקירוב' ייסגרו והדבר ישפיע גם על כל פעילות הקירוב באזור. 
'קרן ההסעות' עומדת תחת חסותם של גדולי ישראל ובראשם עמד מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל אשר על פיו נשק כל דבר בפעילות הקרן.

קרן ההסעות במספרים

מידי יום פועלים למעלה מ-1000 קווי הסעות המובילים את הילדים לחינוך יהודי תורני המרוחק מביתם.
ההסעות יוצאות מ-215 יישובים שונים ברחבי הארץ ומגיעות אל למעלה מ-100 בתי ספר.
למעלה מ-20,000 ילדים נוסעים בהסעות של 'קרן ההסעות'.
עלות הפרויקט: למעלה משישים וחמישה מיליון ש"ח בשנה.

חברי הנהלת קרן ההסעות

הרה"ג מרדכי קרליץ שליט"א

הרה"ג חזקיהו מישקובסקי שליט"א

הרה"ג יקותיאל יוסף אפרתי שליט"א