מאות ילדי התשב"ר שזכו לחינוך תורני ע"י "קרן ההסעות" הגיעו בערב ראש חודש סיוון למעמד תפילת השל"ה על ציונו הק' בטבריה, בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והמשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א

מאות ילדי התשב"ר שזכו לחינוך תורני ע"י "קרן ההסעות" הגיעו בערב ראש חודש סיוון למעמד תפילת השל"ה על ציונו הק' בטבריה, בראשות מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והמשגיח הגר"ח מישקובסקי שליט"א