יצירת קשר

קרן ההסעות

1072 Madison Avenue Lakewood
NJ 08701 | Tel: 1-732-955-3700

Nachas in Numbers

Educating

30,000 Kiruv Students a day!

Bringing Torah to

215 Secular Communities

Providing

1000+ School Buses a Day!

ניתן להתקשר לטלפון 1700-50-66-22
טלפון במשרד 03-8004433 בין השעות 9:00-15:30
כמו"כ ניתן לשלוח הודעה ונציגי הקרן יהיו איתכם בקשר

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

 

Heed the call of Gedolei Hador, sponsor a child’s Torah school transportation for this school year!

$360 per year

 

Tens of thousands of children across Eretz Yisroel depend on Keren Kiruv’s services to access a Torah Education at Chinuch Atzmai schools. Without their services these students’ educational options would be limited to a secular one at their local public school. Gedolei Yisroel are calling on you to keep these children on the Derech, literally and figuratively!

Sponsor a child for a year