אודות העמותה - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

1072 Madison Avenue Lakewood
NJ 08701 | Tel: 1-732-955-3700

Nachas in Numbers

Educating

30,000 Kiruv Students a day!

Bringing Torah to

215 Secular Communities

Providing

1000+ School Buses a Day!

אודות

אודות

'קרן ההסעות' הוקמה בשנת תשס"ו ע"י גדולי ישראל מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, מרן רה"י הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל, עבור עשרות אלפי ילדי הפריפריה הלומדים בבתי הספר של ה'קירוב' שע"י 'החינוך העצמאי', ואין בשכנותם או ביישובם בית ספר תורני. הברירה הניצבת בידי הילדים הללו היא או ללמוד בבית ספר חילוני באזור מגוריהם, או לנסוע לבית ספר תורני של 'החינוך העצמאי' הנמצא במרחק מביתם.

היה זה לאחר שנים רבות בהן תקצבה הממשלה את ההסעות ובעקבות פסיקת בג"צ קוצצו רוב תקציבי ההסעות, ומערך ההסעות עמד בפני שוקת שבורה. הפסקת התקצוב איימה על כל פעילות הקירוב באזורים אלו וכתוצאה מכך גם על בתי הספר שאלמלא ההסעות התלמידים לא היו מגיעים לבתי הספר הללו ומכורח המציאות בתי הספר היו נסגרים מחוסר תלמידים.

תלמידי מוסדות הקירוב מונים למעלה מ- 30,000 ילד, ומספר התלמידים הנוסעים בהסעות שע"י 'קרן ההסעות' הוא למעלה מ-20,000. וכאמור ללא מימון עבור ההסעות לא תתאפשר הגעתם של הילדים לבתי הספר התורניים, והם יתפזרו בבתי ספר אחרים, וחלילה בתי הספר של 'הקירוב' ייסגרו והדבר ישפיע גם על כל פעילות הקירוב באזור. 
'קרן ההסעות' עומדת תחת חסותם של גדולי ישראל ובראשם עמד מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל אשר על פיו נשק כל דבר בפעילות הקרן.

 


קרן ההסעות במספרים


מידי יום פועלים למעלה מ-1000 קווי הסעות המובילים את הילדים לחינוך יהודי תורני המרוחק מביתם.
ההסעות יוצאות מ-215 יישובים שונים ברחבי הארץ ומגיעות אל למעלה מ-100 בתי ספר.
למעלה מ-20,000 ילדים נוסעים בהסעות של 'קרן ההסעות'.
עלות הפרויקט: למעלה משישים וחמישה מיליון ש"ח בשנה.

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

 

Heed the call of Gedolei Hador, sponsor a child’s Torah school transportation for this school year!

$360 per year

 

Tens of thousands of children across Eretz Yisroel depend on Keren Kiruv’s services to access a Torah Education at Chinuch Atzmai schools. Without their services these students’ educational options would be limited to a secular one at their local public school. Gedolei Yisroel are calling on you to keep these children on the Derech, literally and figuratively!

Sponsor a child for a year