גדולי ישראל בזעקה נרגשת עבור ילדי קרן ההסעות: הצילו עשרות אלפי ילדי ישראל שיקבלו חינוך לתורה ולמצוות - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

גדולי ישראל בזעקה נרגשת עבור ילדי קרן ההסעות: הצילו עשרות אלפי ילדי ישראל שיקבלו חינוך לתורה ולמצוות

גדולי ישראל בזעקה נרגשת עבור ילדי קרן ההסעות: הצילו עשרות אלפי ילדי ישראל שיקבלו חינוך לתורה ולמצוות

גדולי ישראל בזעקה נרגשת עבור ילדי קרן ההסעות:

הצילו עשרות אלפי ילדי ישראל שיקבלו חינוך לתורה ולמצוות

בקרן ההסעות מבהירים כי המגבית הנוכחית מיועדת לצורך המימון הבסיסי של ההסעות לילדי ישראל המשוועים לחינוך תורני * ההגבלות החדשות סביב הקורונה גרמו לעלויות כבירות נוספות של קווי ההסעה ולחשש כבד לביטול חלק מהקווים * אל תגעו במשיחי

גדולי ישראל, מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטין שליט"א ומרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א, יוצאים בקריאה אישית נרגשת עבור 'קרן ההסעות', לקראת פתיחת שנת הלימודים הבעל"ט. בימים אלו גורל עשרות אלפי ילדי ישראל נתון על כף המאזניים, האם אכן יגיעו ללמוד בבתי ספר תורניים או שחלילה יישארו בבתי הספר החילוניים.

במכתבם הנרגש מציינים גדולי ישראל כי קרן ההסעות "מאז הווסדה הצילה עשרות אלפי ילדי ישראל בנים ובנות, שיקבלו חינוך לתורה ולמצוות. ויש הרבה מהם שהקימו משפחות של בני תורה"

כעת עם פתיחת שנה"ל הבעל"ט מתברר כי ב"ה אלפי ילדים מתדפקים על שערי בתי הספר התורניים של החינוך העצמאי ברחבי הארץ. הורים מסורתיים מהצפון ומהדרום מבינים שהחינוך התורני הוא החינוך הערכי והאמיתי, אולם בהעדר הסעה מסודרת לבית הספר התורני, שלפעמים כרוך בקרוב לשעה נסיעה מידי יום, הם בקל מתפתים לשלוח את ילדם לחינוך חילוני שמצוי להם בהשג יד.

עקב הקורונה ישנם הוראות חדשות של משרד הבריאות המשיתות עלויות אדירות ונוספות על כתפי קרן ההסעות וכפי שכותבים גדולי הדור במכתבם הנוקב "והמצב כיום שיש חובות גדולים מחמת ההוצאות הגדולות שיש לצורך הדבר הזה והמשך הפעולות של ההצלה נמצא בסכנה גדולה".

@5" חובה גדולה וזכות גדולה לכל אחד"

גדולי ישראל שיודעים את הצורך הכביר בחיזוק קרן ההסעות ובעתיד החינוך הטהור של עשרות אלפי ילדי ישראל במוסדות הקירוב כותבים במפורש כי "חובה גדולה וזכות גדולה לכל אחד ואחד שיבוא לעזרת הדבר הגדול הזה. ובשכר זה יזכו לרוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח היקרים נ"י מידה כנגד מידה, ויתברכו בכל הברכות המרובות המובטחות למזכי הרבים ויזכו לכוח"ט ביום הדין הקרוב הבעל"ט"

רבינו הגדול, מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטין שליט"א יצא מגדרו ובעת כתיבת המכתב הורה לבאי ביתו שיביאו את פנקס הצ'קים ובו במקום רשם צ'ק בסך 1,200 עבור אימוץ ילד מילדי קרן ההסעות כשהוא מתבטא שזוהי זכות גדולה עבור יום הדין הקרוב.

כשהגיע המכתב אל מרן שר התורה, הגר"ח קניבסקי, הוסיף מרן שר התורה בכתב יד קודשו את המילים "ודאי מצווה גדולה וחובה על כל אחד ואחד לעזור בזה ויזכו כל העוזרים לכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים"

והדברים מחייבים ומסוגלים עד מאוד. מי אינו רוצה להתברך לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה ממרנן ורבנן עיני העדה.

ארגון "קרן ההסעות" שנוסד ע"י גדולי הדור זצוק"ל, מסיע מידי יום יותר מ-20,000 ילדים טהורים מבתים מתחזקים אל 123 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי. ללא הסעה זו, אלפי ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר כפרניים רח"ל ללא שמץ של תורה ויהדות. מדובר בריבי רבבות של 'שמע ישראל' ודפי משנה וגמרא בכל שנה הנזקפים לזכותם של התורמים והמסייעים.

בקרן ההסעות יוצאים בימים אלו של פתיחת שנת הלימודים בקמפיין מיוחד "אל תגעו במשיחי", לאמץ את הילדים הטהורים ולסייע במימון הסעות מיוחדות אלו, הנחשבות להצלת נפשות רוחנית אמיתית.

בקרן ההסעות מבהירים כי המגבית הנוכחית מיועדת לצורך מימון ההסעות באופן דחוף ביותר. "אם ח"ו לא נצליח להגיע אל היעד נאלץ בלב כבד לקצץ ולהוריד קווי הסעות על כל המשתמע מכך", אמרים בכאב ראשי הקרן.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!