מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות"

מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות"

שנה שמינית ברציפות:

מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות"

במעמד גדולי ישראל שליט"א ראשי החינוך העצמאי מנהלים וראשי "קרן ההסעות" נקבצו כ-350 נערי חמד שגדלו בבתי הספר של הקירוב וזכו לחדש חידושי תורה למעמד שכולו רוממות התורה

כשלוש מאות וחמישים בחורי חמד כ"י התכנסו ביום חמישי שעבר בבני ברק לכנס השנתי של "קרן ההסעות" לציון סיום כתיבת "חבורות" והענקת תעודות. מדובר בתלמידי שיעור א' בישיבות קטנות, בוגרי "קרן ההסעות" בבתי הספר של החינוך העצמאי, שזכו לחיי תורה ונכנסו בשנה האחרונה לישיבות הקדושות בזכות פרויקט טיפול ההמשך.

אוטובוסים רבים הגיעו לאולמי "ויזניץ" בבני ברק ופרקו מתוכם נערים עם הוריהם הנרגשים שהגיעו מכל רחבי הארץ. נערים אלו שרבים מהם עד לפני כמה שנים למדו בבתי ספר ממלכתיים, מנותקים כליל מחיי תורה ומצוות. והנה, היום הם באים לכאן כלמדנים צעירים חובשי ספסלי הישיבות הקדושות וכותבי "חבורות" בגמרא. ההורים הנרגשים, שחלקם חזרו בתשובה בזכות בניהם מחו דמעות התרגשות לנוכח בניהם הגדלים לתפארת.

זהו הכנס השנתי של "קרן ההסעות" לחיזוק תלמידי הישיבות בוגרי הקרן, אשר נכנסו לעולמה של הישיבה וכתבו את ה"חבורה" הראשונה בחייהם. הם עשו זאת ע"י פרויקט טיפול המשך של קרן ההסעות בניהולו של הרב יעקב מויאל ועשרות אברכים המשמשים כחונכים המלווים באופן צמוד את הבחורים בישיבות, מסייעים בקשיים ודואגים שהעמל הגדול שהושקע בהם יפרח ויניב פירות.

על בימת הכבוד באירוע ישבו גדולי ומרביצי תורה, בראשם הגאון הגדול רבי דב לנדא שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א הגה"צ רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א מראשי קרן הסעות, הרב מרדכי קרליץ יו"ר קרן ההסעות, הרה"ח רבי אברהם יוסף לייזרזון שליט"א, יו"ר החינוך העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין מנכ"ל החינוך העצמאי, מנהלים ואישי חינוך.

התלמידים ישבו מול שולחנות ערוכים כיד המלך ותזמורת מיוחדת הנעימה את הכנס המרומם. המנחה הרב ראובן אביטל, רכז טיפול ההמשך באיזור ירושלים אמר עם פתיחת הכנס כי "כמידי שנה אנחנו עומדים נפעמים מול הקלסרים עבי הכרס עם דפי החבורות של התלמידים. כל עמוד וכל קטע מוכחים כי יש שכר לעמלכם. הרבה עמל וידיעה הושקעו בחידושי תורה אלו".

את מסכת הברכות פתח יו"ר החינוך העצמאי רבי אברהם יוסף לייזרזון שליט"א, שבראשית נאומו ביטא במילים חמות את סיפוק הנפש וקורת הרוח של החינוך העצמאי למראה "עמלנו אלו הבנים", שהם - מאות התלמידים מתכנסים בחגיגיות רבה כמידי שנה להגיש את פרי הביכורים, הקלסרים המרשימים של חידושי התורה שלהם, פרי יצירתם ועמלם בתורה בישיבות הקדושות, בדבריו המרגשים הביע בין היתר את תחושת הכרת הטוב לקרן ההסעות והסיוע, לציבור המנהלים והמחנכים אברכי התורה השותפים לתופעה המבורכת והמרנינה של מאות נערי החמד המשקיעים עצמם בעמל התורה.

לאחר מכן התעכב הרב לייזרזון אודות גודל ערך ושגב מעלת חידושי תורה והרושם שזה מעורר במרום, בצטטו את דברי הגמ' במסכת בבא בתרא על ר' יוסי ברי דר' יהושע שחלה ונפטר, ולאחר שעוררו עליו רחמים שב לחיים, וכשחזר שאלו אביו מה ראית שם, ואמר לו בין היתר שמעתי מדברים שם אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, דהיינו בכתיבת יד, כי עיקר הלימוד הוא שמעלים את החידושים על הכתב, כי לימוד שבא בכתיבת יד נשאר חקוק, כנאמר "כתבם על לוח ליבך", וזה מה שמשאיר רושם עז, ועל כן קרויים רבנן "סופרים",

בהמשך דבריו קרא לתלמידים והוריהם להתחזק במיוחד בתקופה זו בלימוד התורה ביתר שאת, שהוא הדרך היחידה להינצל מזממם של שונאי ישראל הקמים עלינו חלילה לכלותינו כדברי נעים זמירות ישראל "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז – ואין עוז אלא תורה - להשבית אויב ומתנקם" את נאומו נעל בשירת "והיא שעמדה לאבותינו ולנו" כאשר מאות התלמידים המרוגשים מצטרפים אליו בשירה נלהבת.

הגה"צ רבי חזקיהו משקובסקי שליט"א, משגיח בישיבת "אורחות תורה" ומרבני קרן ההסעות העלה על נס את הפעילות של הפעילים שעושים את עבודת הקודש במסירות ובאהבה בניצוחו של הרב יעקב מויאל שליט"א. "הרגעים האלה של המעמד הקדוש הזה הם רגעי אושר ונחת. לראות את החבורות מונחים לראות איך בחורים יכולים להתעלות בזמן כזה קצר תוך חצי שנה ילד גדל לשם ולתפארת", אמר הרב מישקובסקי בהתרגשות. "כשיבוא המשיח אנחנו נצא לקראתו עם החבורות האלה ונזכה לקבל את פניו ראשונים. אני פונה להורים ואומר להם את מה שאמר רבי יוחנן להורקנוס אביו של רבי אליעזר בן הורקנוס: אשריכם שיצאו אלה מחלציכם. אשריכם הורים לילדי חמד מאירים. השמחה שלכם ביום הזה היא גם השמחה שלנו"

מנכ"ל החינוך העצמאי הרב סורוצקין ציין בדבריו כי "עוד שבועיים יהיו בחירות אבל הקלפיות הכי חשובות שיש בארץ ישראל הם בתי הספר של החינוך העצמאי. שמה אתם תלמידים יקרים כבר עשיתם את הבחירה שלכם להיות בחינוך תורני וזאת הבחירה הכי חשובה".

ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי דוד כהן הדגיש את מעלת המחדשים בתורה. "ההתרגשות שלי גדולה מאוד לראות את ילדי החמד שעשו בחירה של בחירה בחיים האמיתיים. אין חיים אלא תורה. התורה היא דבר שמתחדש כל יום ולכן היא נקראת תורת חיים כי דבר חי מתחדש בכל יום והוא נותן את התוכן לחיים ואת הסיפוק בחיים. ההתחדשות של התורה היא החידושים שמחדשים בתורה. אתם ילדים יקרים זוכים לא רק לשבת וללמוד אלא גם לחדש בתורה זכיתם ל'תורת חיים' תורה שמתחדשת כל יום. וזה מה שאמרו בכל יום יהיו בעינך כחדשים זו היא התורה האמיתית. זכיתם לחיים של רוממות וגדלות ולהיות בני תורה, תשקיעו את הכוחות שלכם ותמשיכו הלאה לחדש בתורה כי אתם דור העתיד של עולם התורה של כלל ישראל.

ראש ישיבת סלבודקה הגאון הגדול רבי דב לנדא בירך את הוא את הנערים שימשיכו לגדול בתורה ושהוריהם ימשיכו לרוות מהם נחת לאורך ימים

יו"ר קרן ההסעות הרב מרדכי קרליץ פנה לנערים באופן אישי ואמר "כולי נרגש לראות אתכם נערים יקרים שיושבים ולומדים וכותבים חידושי תורה. הנביא עמוס אומר: "הנה ימים באים נאם ד' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי ד'". ידוע שהרב מפונוביז אמר לפני 70 שנה שבעז"ה הימים האלה יגיעו וצריך להכין עוד רבנים ועוד ראשי ישיבות כדי לקלוט את הציבור הצמא לדבר ה'. והנה כיום אנחנו רואים עוד 350 תלמידים שמצטרפים ללגיונו של מלך. תמשיכו ותגדלו להיות מרביצי תורה ראשי ישיבות ורבנים לתפארת עם ישראל כולו".

אחד האבות דיבר בהתרגשות רבה על הזכות לשלוח ילד לתלמוד תורה ולראות אותו גדל ומחדש בתורה. האב שעובד בתפקיד בכיר במערכת הביטחון סיפר כי זכה דרך "קרן ההסעות" לשלוח לתלמודי תורה וישיבות כבר ארבעה בנים. הוא הודה בחום לפעילים שנרתמים תמיד לקדם את הילדים.

בקשב רב נשמעו דבריו של נציג התלמידים הנער דוד כנפו מטבריה שהודה מקרב לב לרבני ורכזי קרן ההסעות ולמנהלי בתי הספר ולפעילים ש"עזרו לנו להגיע להיכן שהגענו הכל מתוך חיבה ואהבה כדי שנמשיך בדרך התורה והמצוות".

בסיום האירוע המרגש, הוענק לכל תלמיד תעודת הערכה מיוחדת על חידושי התורה שכתב, וספר אורחות יושר עם מכתב אישי ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין שליט"א. התלמידים וההורים שבו לביתם עם תחושת סיפוק רב להמשך התעלות בתורה ויראת שמים

 

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!