רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א העתיר על ציונו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל עבור תורמי "קרן ההסעות" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א העתיר על ציונו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל עבור תורמי "קרן ההסעות"

רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א העתיר על ציונו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל עבור תורמי "קרן ההסעות"

ביום ראשון השבוע, יום השנה הראשון להסתלקות של רשכבה"ג מרן רבנו הגדול הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, עלה מרן שר התורה שליט"א לבית החיים בבני ברק לפקוד את ציונו הק' * במעמד רבים העתיר מרן שליט"א תפילה לעילוי נשמתו הטהורה ולישועת תורמי ומאמצי ילדים מ"קרן ההסעות", מפעלו הקדוש של רבינו הגדול זצוק"ל אשר מסר את נפשו עליו * רבים מצטרפים לקריאת גדולי הדור ומאמצים ילד לחינוך יהדי טהור לזכות מרן רבינו הקדוש זצוק"ל

תפילה נשגבה: מעמד תפילה רב רושם נערך ביום ראשון השבוע, יום השנה הראשון להסתלקות רבן ואביהן של ישראל, רשכבה"ג מרן רבינו הגדול הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל על ציונו הקדוש. התרגשות רבה אחזה בהמוני המשתתפים, עת הופיעה דמותו הישישה של רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א בשעת בוקר מוקדמת בשערי בית החיים בבני ברק, בדרכו להעתיר תפילה ותחנונים על הציון לישועת הכלל והפרט, ועבור תורמי ומסייעי ארגון "קרן ההסעות", מפעלו הקדוש של מרן רבינו הגדול זצוק"ל.

בחרדת קודש ניגש מרן שר התורה שליט"א אל הציון והעתיר פרקי תהילים לישועת כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות. לאחר מכן אמר 'קדיש' והדליק נר לעילוי נשמתו הטהורה של רבינו הגדול זצוק"ל. על הציון הובא "ספר השותפים" ובו שמותיהם של התורמים והמאמצים ילדים מילדי "קרן ההסעות" השותפים יחד עם מרן רבינו הקדוש זצוק"ל בזכויות הכבירות להבטחת חינוכם הטהור של ילדי ישראל, שיוכלו להגיע מידי יום אל בתי הספר התורניים. מרן שר התורה שליט"א הניח את ידו על "ספר השותפים" והעתיר תפילה מיוחדת לישועתם והצלחתם כפי צרכיהם המפורטים בדפי התרומה.

כזכור, לקראת ציון יום השנה הראשון לפטירתו, דמותו הטהורה של רשכבה"ג רבינו הגדול זצוק"ל שבה וניצבה לפני הציבור הרחב, ורבים התעוררו לעשות מעשה לעילוי נשמתו ולהכיר טובה על דאגתו התמידית ומסירות נפשו למען חינוכם הטהור של ילדי ישראל בערי השדה. כידוע, ארגון "קרן ההסעות" היה בבת עינו של רבינו הגדול זצוק"ל וראה בו את הצלת החינוך הטהור של עשרות אלפי ילדי ישראל. הוא לווה את הארגון מיום היווסדו וגם בתקופות קשות כשהעול הכלכלי היה כבד מנשוא, הדריך מרן זצוק"ל את ראשי הארגון לא להרפות ולעשות ככל יכולתם שלא להחסיר הסעה אחת כדי לא לאבד ילד אחד חלילה.

רבים נענו לקריאת הקודש של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א אשר יצא מגדרו להמחיש את גודל מעלת התורמים והמאמצים ילד מילדי "קרן ההסעות" והבטיח בהבטחה נדירה, כי "המאמץ ילד מילדי קרן ההסעות יהיו לו בנים צדיקים". עוד הבטיח מרן שליט"א, כי התורמים למפעלו הקדוש של רבינו הגדול זצוק"ל יזכו לישועה מיד אחרי יום השנה, ואף הוא עצמו יעלה לציון ביום היארצייט הראשון ויעתיר שם תפילה מיוחדת עבורם. דברים נדירים אלו אכן הביאו המונים להצטרף ולאמץ ילד, ואכן תורמים אלו זכו לתפילה נשגבה ממרן שר התורה שליט"א על הציון.

ארגון "קרן ההסעות" הנו 'גלגל ההצלה' הרוחני של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות בארץ ישראל המתגוררים ביישובים או במקומות מרוחקים מבית הספר התורני, וללא הסעה מסודרת היו לומדים היום בבית הספר הממלכתי שבאזור מגוריהם, בחינוך הרחוק מאד מחיי תורה ומצוות. בהכוונת גדולי הדור זצוק"ל ויבדל"ח, הוקם הארגון כקרש הצלה רוחני כדי לאפשר את הגעת אלפי התלמידים מידי בוקר, מפתח בתיהם ועד לבית הספר התורני.

בשנה האחרונה הצליח 'קרן ההסעות' להסיע למעלה מ- 20,000 ילדים, ב-1,260 קווי הסעה, המגיעים מ-241 יישובים ל-121 בתי ספר תורניים ברחבי הארץ. מיותר לציין, שכל זאת כרוך בעול כספי גדול הרובץ על כתפי ראשי הקרן ועל ציבור התומכים, הנרתמים לסייע למפעל הקדוש והחשוב הזה.

גם בימים אלו, ימי החנוכה, ניתן לאמץ ילד לחינוך תורני ולזכות לברכה מיוחדת של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, אשר יעתירו על שמות התורמים והמאמצים במעמד הדלקת נרות החנוכה המסוגלים לישועה.

לשליחת שמות לתפילה ניתן לפנות למוקד הטלפוני: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!