לקראת יום השנה הראשון להסתלקות אביהן של ישראל זיע"א: ילדי "קרן ההסעות" פתחו במבצע לימוד משניות לע"נ רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

לקראת יום השנה הראשון להסתלקות אביהן של ישראל זיע"א: ילדי "קרן ההסעות" פתחו במבצע לימוד משניות לע"נ רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

לקראת יום השנה הראשון להסתלקות אביהן של ישראל זיע"א: ילדי "קרן ההסעות" פתחו במבצע לימוד משניות לע"נ רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

עשרות אלפי תלמידי "קרן ההסעות" בבתי הספר התורניים של החינוך העצמאי למדו על דמותו של גדול הדור זצוק"ל שהיה האבא של הארגון שבזכותו הם זוכים לחינוך יהודי טהור * רבים מהתלמידים החליטו ללמוד את המשניות גם בזמן ההסעה לתלמוד התורה כאות הכרת הטוב למרן זצוק"ל שמסר נפשו עבור ארגון קרן ההסעות

מכירים טובה: לקראת יום השנה הראשון להסתלקות אביהן של ישראל, רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן זצוק"ל שיחול בכ"ד כסליו, פתחו ילדי קרן ההסעות, תלמידי בתי הספר של החינוך העצמאי במבצע מיוחד ללימוד משניות לעילוי נשמתו הטהורה של מרן זצוק"ל, האבא של קרן ההסעות ומי שמסר את נפשו עבור הארגון. מנהלי בתי הספר התורניים בכל רחבי הארץ חילקו בימים האחרונים את ששה סדרי המשנה בקרב תלמידי הכיתות השונות, במטרה ללמוד כמה שיותר משניות לעילוי נשמתו.

המחנכים והמלמדים בבתי הספר העלו בפני התלמידים את דמותו הגדולה של גדול הדור זצוק"ל, אשר נשא על שכמו את המשא הרוחני של הדור כולו, והתמסר בכל נפשו ומאודו למען הארגון החשוב המפעיל את ההסעות הללו, שבזכותן הם זוכים לחינוך יהודי טהור.

ארגון "קרן ההסעות" היה בבת עינו של רשכבה"ג מרן זצוק"ל וראה בו את הצלת החינוך הטהור של עשרות אלפי ילדי ישראל. הוא לווה את הארגון מיום היווסדו וגם בתקופות קשות כשהעול הכלכלי היה כבד מנשוא, הדריך מרן זצוק"ל את ראשי הארגון לא להרפות ולעשות ככל יכולתם שלא להחסיר הסעה אחת כדי לא לאבד ילד אחד חלילה. כזכור, גם בעת חלישותו הגדולה בערוב ימיו, כינס מרן זצוק"ל במעונו אסיפת חירום בראשות גדולי ישראל, בו נשמעה זעקה והטלת חובה לכל אחד מישראל להירתם להצלת 'קרן ההסעות' ולאמץ ילד אחד כדי להבטיח את חינוכו הטהור.

המחנכים הדגישו בפני התלמידים, כי מרן ראש הישיבה זצוק"ל היה למעשה ה'אבא' של הארגון ואביהם הרוחני של עשרות אלפי הילדים הרבים שהתחנכו שזכו לחינוך יהודי בזכות 'קרן ההסעות', המביא אותם ממקום מגוריהם המרוחקים, ושבלעדיו יתכן שהיו נשלחים לחינוך כפרני חלילה. התלמידים הנרגשים שמעו את הדברים בהתפעלות רבה, ואף שלא זכו להכיר אישית את מרן זצוק"ל הם חשו כי איבדו אבא רוחני שדאג להם בכל ליבו ומאודו, ושחלק גדול מעולמם הרוחני הוא בזכותו. כאות הכרת טובה לפועלו עבורם ובעצת המלמדים, החליטו התלמידים לפתוח במבצע לימוד משניות לע"נ הטהורה.

רבים מהתלמידים החליטו ללמוד את המשניות גם בזמן הנסיעה לבית הספר. "לימוד המשניות בהסעה מבטאת את הכרת הטוב שלנו לארגון ההסעות שבראשו הוא עמד, אשר בעזרתו אנחנו זוכים להגיע מידי בוקר לבית הספר התורני וללמוד תורה. אמרו התלמידים", הסבירו כמה תלמידים, "חשוב לנו לנצל את זמן הנסיעה המתבזבז בדרך כלל בדברים בטלים ללימוד משניות לעילוי נשמתו. על ידי לימוד זה נזכה לגדול בתורה ולצמוח כתלמידי חכמים כשאיפתו הטהורה, והוא בשמים ימשיך לפעול עבורנו ועבור הארגון הקדוש".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!