סניגור ליום הדין: גדולי הדור יעתירו בימים הנוראים על שמות תורמי 'קרן ההסעות' מתוך ספר "דורות ישרים מבורכים" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

סניגור ליום הדין: גדולי הדור יעתירו בימים הנוראים על שמות תורמי 'קרן ההסעות' מתוך ספר "דורות ישרים מבורכים"

סניגור ליום הדין: גדולי הדור יעתירו בימים הנוראים על שמות תורמי 'קרן ההסעות' מתוך ספר "דורות ישרים מבורכים"

הספר המיוחד יונח בכל הימים הקדושים הללו על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א אשר יעמדו ויעתירו ממנו בעד התורמים שיזכו בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב * הדים רבים בקרב יראי ה' לספר "דורות ישרים מבורכים" כסניגור מיוחד ליום הדין וכסגולה לנחת יהודי מכל יוצ"ח

כתבנו בספר חיים: ימים ספורים לפני התקדש ראש השנה, רבים מחפשים זכויות ומליצי יושר כדי לזכות ביום הדין הקדוש. והנה, בימים אלה נערך איסוף שמות התורמים והמאמצים ילד מילדי "קרן ההסעות" העולים על ספר מיוחד – "דורות ישרים מבורכים", אשר לא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד מוצאי יוה"כ.

בערב ראש השנה, יעלו ראשי הנהלת קרן ההסעות למעונותיהם של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, ומרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ שליט"א, מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א והגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, ויציגו בפניהם את הספר המלא ובו שמות ובקשות התורמים. שמו של השותף ושמות בני משפחתו יופיעו בספר הדורות, בפירוט הבקשות והצרכים המפורטים לכל אחד ואחד כפי משאלת ליבו, להיזכר ולהתברך לבריאות ונחת מהילדים, דורות ישרים מבורכים וזיווגים הגונים.

כידוע, דאגתם של רבותינו שליט"א לילדים אלו היא דאגת אב לבנים, ולפיכך כל מי שמסייע להם ושותף להם חביב הוא לפניהם, להעתיר בעדו בתפילה ובתחנונים שיראה נחת דקדושה מכל יוצ"ח. בשל כך, הספר יונח בכל הימים הקדושים הללו על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א, ובמשך כל הימים הנשגבים הללו, יעמדו ויעתירו בעד התורמים הכתובים בספר, אשר זכו להכניס אלפי ילדי ישראל תחת כנפי השכינה, שיזכו בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב.

הדים רבים נרשמים בימים אלה בקרב יראי ה' לספר "דורות ישרים מבורכים" כסניגור מיוחד ליום הדין, כסגולה מרוממת, כאשר גדולי וצדיקי הדור מעתירים בעיצומם של ימי הדין הקדושים על שמות התורמים לישועה, לברכה, ולשנה טובה. מי איננו רוצה ששמו יופיע בספר קדוש זה ויוזכר ע"י גדולי ישראל ביום הדין?

באזני רבים מהדהדת קריאת הקודש של מרנן ורבנן שליט"א ועקים במכתבם על מצב הילדים ואומרים: "ואיך נוכל לראות כבלע את הקודש – והנער איננו ואנו אנה אנו באים?!, ומה נענה לעת פקודה עת יפקוד ד' וישאל איך הנחתם בדור שכזה לכל החינוך התורני לילדי הקירוב ליפול, ולכן פונים אנו בכל לבינו לאחב"י היו שותפים עמנו באחריות גדולה זו". גדולי הדור שליט"א הוסיפו במכתבם: "חובה על כל מי שיכול להשתדל לכה"פ לקיים נפש אחת מישראל (100 ₪ X 12). וזכות זו תעמוד להם לימי הדין הבעל"ט ויזכו לכתיבה וחתימה טובה בסשצ"ג ולנחת יהודית מכל יוצ"ח".

על קריאה קדושה זו חתמו רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א, כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, הגאון הגדול רבי משה הילל הירש שליט"א והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.

וכבר נודעו דבריו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל כלפי התורמים והמסייעים ל'קרן ההסעות', כי "מי שדואג לילדים של הקב"ה (אלו ילדי קרן ההסעות) הקב"ה ידאג לילדים שלו". ומי לא יחפוץ בסיעתא דישמיא פרטנית בחינוך וגידול צאצאיו. קריאה זו היוצאת מלבם הטהור של גדולי ומאורי הדור מעורר הדים רבים, נוכח שעת החירום בפניה אנחנו ניצבים, כדבריהם של עיני העדה "הנוגעת בפיקוח נפש רוחני של עשרות אלפי ילדי ישראל".

לשליחת שמות ל"ספר דורות ישרים מבורכים" ותרומות ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!