תלמידי קרן ההסעות מת"ת 'בית דוד' בחולון ערכו שבת חיזוק מרוממת בבני ברק - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

תלמידי קרן ההסעות מת"ת 'בית דוד' בחולון ערכו שבת חיזוק מרוממת בבני ברק

תלמידי קרן ההסעות מת"ת 'בית דוד' בחולון ערכו שבת חיזוק מרוממת בבני ברק

נועם שבת: תלמידי "קרן ההסעות" מת"ת "בית דוד" בחולון הגיעו לשבות שבת מרוממת בעיר התורה בני ברק, במהלכה חוו את שולחן השבת רווי הקדושה והשירה, האזינו לשיחות חיזוק מאת מחנכים דגולים וזכו לברכתם האמיצה של גדולי הדור שליט"א. מדובר בתלמידי הקירוב מהכיתות הגבוהות של הת"ת, אשר זכו לחיי תורה בזכות קרן ההסעות המביאה אותם מידי בוקר מהשכונות הרחוקות ללימודי הקודש בת"ת.

ת"ת 'בית דוד' בנשיאות הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, נוסד בעקבות העשייה הרוחנית שהחל הגר"י שליט"א בשליחות חמיו מרן רבינו הגדול הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כבר לפני כ-40 שנה להשיב בנים לכור מחצבתם. במסגרת זו, ערכו הגר"י זילברשטיין שליט"א ובני ביתו שבתות רבות בעיר חולון, חיזקו את הציבור והעמידו רבני שכונות בכל מקום, ורבים מבעלי התשובה חייבים להם את חובם.

כחלק מהעשייה המבורכת הוקמו מוסדות חינוך תורניים, כשאחד מהם הנו הת"ת לבנים "בית דוד" שע"י החינוך העצמאי, ובסיוע נמרץ של 'קרן ההסעות' הצליחו מנהליו להביא דורות של ילדים לחינוך תורני ולשמור על העמל הגדול שעמלו הגאון שליט"א והרבנית ע"ה במסירות גדולה.

בכדי להטעימם בהווי הרוחני של עולם התורה והישיבות, יצאו הת"ת בחולון לשבת מיוחדת בעיר התורה בני ברק, לספוג את קדושת השבת הקדושה והאווירה המרוממת בחממה התורנית. לפני כניסת השבת זכו התלמידים לשיחת חיזוק מפי הרה"צ רבי אהרון טויסיג שליט"א, שבדבריו עמד על סגולת השבת הק' הנותנת כוח בבריאה כולה והדגיש את מעלת התלמידים שכל אחד הוא בבחינת יהלום בעם ישראל. לאחר מכן, צפו התלמידים במצגת על מרנא רבי אלחנן וסרמן הי"ד, במאמרו הנוקב לבחור שסר מהדרך על שמירת השבת: "לא באתי לאמריקה בשביל לתפור כפתורים". התלמידים הפנימו את המסר העמוק הטמון במילים אלו.

תפילות השבת נערכו בת"ת 'אוהל תורה', בהשתתפות בוחן הת"ת, הרב יצחק שוורץ שליט"א אשר הביע את הנאתו המרובה כאשר בחן את אחד התלמידים במגילת שיר השירים עם טעמים, והרחיב בדיבור שלכל תלמיד יש אפשרות להיות גדול הדור הבא. התלמידים האזינו בקשב רב לדבריו של הרה"ג רבי משה וויס שליט"א בנושא החובה לשמוע כיבוד הורים וציות לגדולי ישראל.

התרגשות רבה נרשמה עת עלו התלמידים לבית המדרש הגדול שברמת אלחנן ופגשו את מורם ורבם הנערץ הגר"י זילברשטיין שליט"א, אשר קיבלם במשפט: "ילדיי היקרים, מן הראוי היה שתבואו לסעוד סעודת השבת בביתי". הגאון הגדול שליט"א הביעה שמחה עצומה לבואם כהמשך לפעילותו הענפה למעלה מ-6 שנים בקרב ילדים אלו, במסירת שני שיעורים מידי שבוע שיעורים מרתקים במושגי ל"ט מלאכות השבת המשולבים בסיפורים ושאלות מחכימות. הגאון שליט"א ראה בכך המשך ישיר לעשיה הברוכה בחיזוק לימוד הלכות השבת שהיא משוש חייו.

בבוקרו של יום השבת שמעו התלמידים דברים נלהבים מפי הרב שלום לנדמן, בנו של הרה"ג רבי נתן לנדמן שליט"א מרבני חולון, שעמד על מהפכת הקדושה שהתחוללה בעיר. "גם בני משפחתי גדלו בחולון וב"ה זכינו לגדול יהודים יראי ה' ואף יותר מכך" אמר.

מעמד מרגש נערך בשבת קודש אחה"צ, עת זכו התלמידים להיכנס בקודש פנימה למעונו של רשכבה"ג שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א וחזו במשך זמן ממושך בעת לימודו. מרן שר התורה שליט"א שמח מאוד לבואם והרעיף ברכות עליהם ועל בני משפחתם, כאשר על פניהם שורה רוח של "מבקשים", וניכר עליהם שהם חוסים בצלו של הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.

סעודת רעווא דרעווין נערכה בבית הרה"ג רבי אליעזר יוטקובסקי שליט"א ובהשתתפות מייסד הת"ת הרב שמחה סלבוטיצקי שליט"א שהרחיבו על היופי והעונג שבשמירת השבת, ועל הפעילות שערכו לפני 35 שנה בעיר חולון והנה ב"ה זוכים הם כיום לראות את בניהם של אותם מתקרבים העולים מעלה מעלה.

עם צאת השבת הודו התלמידים למחנך הדגול הרב דוד משה בלינדר שליט"א ובניו, שלא חסכו כל מאמץ ברוחניות ובגשמיות, הנעימו בשירי שבת מרגשים ודאגו שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר. רבים מהתלמידים התרגשו עד מאד מהשבת המרוממת וביקשו מהמחנכים: "תערכו שבת מעין זו גם להוריי". אחד מהתלמידים אף הוסיף: "לא אמתין עד שאבנה בית משלי, כבר מהשבת הקרובה אדרוש שולחן שבת יפה כזה גם בביתי".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!