מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות"

מעמד נרגש ומרומם לסיום כתיבת 'חבורות' ע"י מאות תלמידי ישיבות קטנות בוגרי "קרן ההסעות"

מראות מרגשים נרשמו עת הגישו מאות הבחורים הצעירים את חידושי התורה הראשונים שלהם לגדולי ישראל * בחרדת קודש הוקראו מכתביהם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א למעמד * הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א לתלמידים: "כמה שמחה יש לראות מאות בחורי חמד שלא מתחשבים בכל המפריעים והקשיים ומתמסרים ללימוד התורה" * יו"ר קרן ההסעות הרב מרדכי קרליץ: "דאגתו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל להמשך חינוך התלמידים הייתה גדולה ובס"ד רואים עליה גדולה מידי שנה במספר התלמידים הממשיכים לישיבות קדושות" * פירות הילולים

ואת עמלנו: "אין בפי מילים להודות לקרן ההסעות על החיים החדשים שקיבלתי", אמר ברעד אחד הבחורים אל מול אולם גדוש בבחורי חמד ומחנכים, "בזכותם נכנסתי להיכלה של תורה והנה אני היום כותב 'חבורה' כאחד הלמדנים". דבריו עוררו רושם גדול בקהל. הם הביטו בתלמיד הישיבה הנרגש והבינו את אשר מתחולל בליבו ואת המהפך הרוחני שעבר.

כשלוש מאות בחורי חמד כ"י התכנסו ביום חמישי שעבר בבני ברק לכנס השנתי של "קרן ההסעות" לציון סיום כתיבת "חבורות" והענקת תעודות. מדובר בתלמידי שיעור א' בישיבות קטנות, בוגרי "קרן ההסעות" בבתי הספר של החינוך העצמאי, שזכו לחיי תורה ונכנסו בשנה האחרונה לישיבות הקדושות בזכות פרויקט טיפול ההמשך. נערים אלו שרבים מהם עד לפני כמה שנים למדו בבתי ספר ממלכתיים, מנותקים כליל מחיי תורה ומצוות. והנה, היום הם באים לכאן כלמדנים צעירים חובשי ספסלי הישיבות הקדושות וכותבי "חבורות" בגמרא. ההורים הנרגשים, שחלקם חזרו בתשובה בזכות בניהם מחו דמעות התרגשות לנוכח בניהם הגדלים לתפארת.

מהלך זה התבצע ע"י פרויקט טיפול המשך של קרן ההסעות בניהולו של הרב יעקב מויאל ועשרות אברכים המשמשים כחונכים המלווים באופן צמוד את הבחורים בישיבות, מסייעים בקשיים ודואגים שהעמל הגדול שהושקע בהם יפרח ויניב פירות.

על בימת הכבוד באירוע ישבו גדולי ומרביצי תורה, בניהם הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א, בנו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל אשר הקים את מערך 'טיפול המשך' והיה בבת עינו עד יומו האחרון, ראשי ומנהלי קרן ההסעות, מנהלי ת"תים, מנהל המחלקה הפדגוגית, מפקחים ועוד.

@"המזוודה היהודית"

התלמידים ישבו מול שולחנות ערוכים כיד המלך ותזמורת מיוחדת הנעימה את הכנס המרומם. "כמידי שנה אנחנו עומדים נפעמים מול דפי החבורות של התלמידים", פתח המנחה את האירוע, "כל עמוד וכל קטע מוכחים כי יש שכר לעמלכם. הרבה עמל וידיעה הושקעו בחידושי תורה אלו".

את הכנס פתח הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי, אשר בבתי הספר אלו התחנכו מאות הנערים. "מחמם את הלב לראות את הקלסרים הללו מלאי החדו"ת", אמר הרב סורוצקין בנאומו, "אני חושב שאנחנו בהנהלה היינו צריכים ללמוד ולהיבחן על ה'חבורות' האלו".

הרב סורוצקין סיפר, על נשיא פולין לשעבר שערך סיור מקיף בארץ ובסיומו תמה, מדוע העם היהודי הגדוש בהיסטוריה ארוכה ועשירה לא מצא לנכון להעמיד אנדרטאות ופסלים לדמות מנהיגיו הגדולים מהסוג הקיים באירופה על נשיאים ומלכים. "אילו אני הייתי במקומכם, הייתי עושה אנדרטה למשה רבינו הקורע את הים או לדוד המלך. מדוע אינכם מכבדים את המנהיגים שלכם?, שאל".

"קם אחד הרבנים ואמר, אדוני הנשיא, אתם נמצאים באותו מקום כבר אלפי שנים והכל אותו דבר, אבל אנחנו עם שנע ונד. זרקו אותנו מכל המקומות שהיינו בהם, מצרים, בבל, מסעי הצלב, אירופה, אפילו במדינה שלך היינו וזרקו אותנו לכבשנים. היכן אתה רוצה שנשים את האנדרטאות שלנו? אצלנו האנדרטאות הן ניידות. התפילין על הראש ועל היד, הסוכה זכר ליציאת מצרים, בשבת עושים קידוש זכר ליציאת מצרים. כך גם בליל הסדר, המצה והמרור הם מספרים את הסיפור שלנו.

"לכן, בוגרים יקרים", המשיך הרב סורוצקין, "איזה אנדרטה אתם לקחתם מבתי הספר התורניים? אתם לקחתם את חידושי התורה הללו שכתבתם, המעידים על אהבת התורה ויראת השמים שינקתם אצלנו. הגאון רבי יצחק זילבר זצ"ל היה נודד בהרצאותיו עם מזוודה ישנה שבתוכה סידור ותפילין והיה אומר, לאן שלא הלכנו ולאן שלא זרקו אותנו, תמיד לקחנו איתנו את המזוודה היהודית הזו. גם אתם, עזבתם את החינוך העצמאי עם מזוודה של עמל ויגיעת התורה והיום רואים את זה. על קיר ישיבת וולוז'ין היה כתוב הפסוק 'לכו בנים שמעו לי'. מדוע 'לכו' ולא 'בואו'? כי הבחורים נמדדים כשהם הולכים. הקלסרים הללו הם העדות לכך שאתם גדלים כבני תורה אמתיים".

@כתבם על לוח ליבך

בחרדת קודש עמד המחנך הרב יחיאל מנדרוביץ', מנהל ת"ת משיבת נפש, והקריא את מכתבם של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א שנכתבו במיוחד למעמד המרומם.

"אדר תשע"ח. לכבוד תלמידי הישיבות הקדושות, בוגרי קרן ההסעות שע"י החינוך העצמאי. שמחתי לשמוע כי אתם עולים ומצליחים ומתעלים, יהי רצון שתמשיכו לעלות ויהיו חשקכם לתורה ומצוות והוריכם ירוו מכם רב נחת".

על המכתב חתמו: רשכבה"ג שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א ומרן הגר"י לנדו שליט"א. כמו כן, הוקרא במעמד זה מכתבו המיוחד של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א אשר אף הוא כתב דברים חמים ומלאי עוז לנערים זכים אלו העולים במסילה בית ה'.

הרה"ח רבי אברהם יוסף לייזרזון שליט"א שטרח והגיע במיוחד למעמד, דיבר נרגשות פני התלמידים. "הגעתי מירושלים בנסיבות כמעט בלתי אפשרויות", אמר, "לא הייתי רשאי ולא מסוגל לוותר על רגעי העונג וקורת הרוח לראות אתכם כאן, בני הישיבות שסיימו את בתי הספר שלנו. על חידושי התורה שלכם ניתן לומר את מה שנאמר בגמרא: 'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו'. את החדו"ת הללו כתבתם בידכם ממש. לפי ההלכה, על מחשבות בלימוד לא מברכים ברכת התורה, אבל על כתיבה נפסק שמברכים, כי הכתיבה נחרטת בלב האדם. 'כתבם על לוח ליבך'.

"אנחנו באים לכאן ומקבלים השראה איך לנהל 100 אלף תלמידים ותלמידות בשנה כ"י במערכת החינוך העצמאי", המשך הרב לייזרזון, "כלל ישראל נמשל ללבנה. כמו שאור הלבנה מגיע מהשמש כך כל אחד מכם כשכותב חידושי תורה, זה לא בא מכוחו אלא הקב"ה בעצמו מאיר עליו. לכן, באנו כאן היום להתרגש ולראות את פירות ההילולים שצמחו, את פירות ההשקעה שהשקיעו בכם המחנכים והמנהלים של פרויקט טיפול המשך, שמחזקים אתכם במהלך כל הדרך להמשיך להתייגע על התורה והעבודה".

בסיום דבריו ביקש הרב לייזרזון מהקהל לעמוד על רגליו ולשיר עמו בצוותא את השיר "כד יתבין ישראל". היו אלו רגעים של התרוממות רוח, כאשר האולם כולו התאחד בשירה מרגשת המדגישה את האושר הגדול לו זכו מאות הנערים העוסקים בתורה.

בשלב הזה עלו אל הבמה נציגי התלמידים, בוגרי קרן ההסעות, ובקול נרגש הודו בחום למנהלי "קרן ההסעות" ובייחוד למנהלי פרויקט טיפול המשך ובראשם לרב יעקב מויאל, העושים לילות כימים לכוון את התלמידים לישיבות המתאימות להם, ואף ממשיכים ללוותם בתוך הישיבות מול כל האתגרים והקשיים.

@דאגה של גדול הדור

הס הושלך באולם כאשר הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א, ראש ישיבת אורחות תורה נעמד להאציל מברכתו על התלמידים. "הגמרא ביומא אומרת, כשעני, עשיר ורשע מגיעים לדין בשמים, הם נשאלים מדוע לא עסקו בתורה, ועל כל אחד מהם ישנה תביעה למרות ה'תירוצים' הטובים שלו. מזה אנו למדים, שכל אדם בעל רצון אמיתי יוכל להתגבר על כל קשייו ולעסוק בתורה.

"כמה שמחה יש היום כאן, לראות מאות בחורי חמד שלא מתחשבים בכל המפריעים והקשיים, כמו שכנים חברים או יצר הרע, אלא מתגברים ומתמסרים ללימוד התורה. כמה שמחה יש כאן, לראות את רוח הקדושה והטהרה הנסוכה על פניכם בתוך זמן קצר מכניסתכם לישיבה. הקב"ה יעזור שתהיה לכם סיעתא דישמיא להמשיך ולגדול בתורה ויר"ש", סיים הגר"ש שטיינמן שליט"א.

יו"ר קרן ההסעות הרב מרדכי קרליץ, האיש שנטל על שכמו את העול הכבד של החזקת הארגון מבחינה כלכלית, סיפר בגאווה לתלמידים על כך שבכל שנה מספרם של התלמידים מסיימי כיתות ח' הממשיכים לישיבות קדושות עולה בשיעור ניכר. "הדבר בבחינת מוסיף והולך, וזה נותן לנו את הכוח להמשיך ולשאת את המשא הזה".

הרב קרליץ סיפר לתלמידים כיצד החל פרויקט טיפול המשך. "לפני כשלושה חודשים נפטר אביהם של ישראל, רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל בגיל מופלג. בשנותיו המאוחרות, בין 90 ל-100 נסע לקצוות תבל, לצרפת, מקסיקו, ארה"ב, ובזכות זה נוסדו ישיבות במקומות בהם לא היו ישיבות מעולם. הדאגה שלו להמשכיות כלל ישראל הייתה גדולה, ולכן הנחה אותנו, שלא מספיק להביא את התלמידים לבתי הספר התורניים אלא עלינו לדאוג שימשיכו אחר כך לישיבות הקדושות. וברוך ה', נכנסנו במרץ לפרויקט הזה וכיום ישנם בתי ספר ש80% ו-90% מתלמידיהם ממשיכים בישיבות, וגם בתוך הישיבות אנחנו ממשיכים עם הקשר האישי עם התלמידים ומונעים נשירה".

בתום דברי הנואמים הוענק לכל תלמיד תעודת הערכה מיוחדת על חידושי התורה שכתב, הכוללת את מכתב ההערכה של מגדולי ישראל. לאחר מכן ישבו התלמידים ל'זיץ' מיוחד של שירי נשמה והתעלות, לסיומו של מעמד רוחני זה.

כיתוב:

מעמד סיום כתיבת חבורות לתלמידי הישיבות לבוגרי "קרן ההסעות"

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!