הדים רבים למעמד האדיר של סיום ש"ס משניות ע"י למעלה מאלף ילדי "קרן ההסעות" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הדים רבים למעמד האדיר של סיום ש"ס משניות ע"י למעלה מאלף ילדי "קרן ההסעות"

הדים רבים למעמד האדיר של סיום ש"ס משניות ע"י למעלה מאלף ילדי "קרן ההסעות"

בדרכו של "האבא": מאות ילדי קירוב קיבלו על עצמם להמשיך לישיבות קדושות בעקבות המעמד האדיר

בדרכו של "האבא": מאות ילדי קירוב קיבלו על עצמם להמשיך לישיבות קדושות בעקבות המעמד האדיר

 

המעמד המרומם בראשות מרנן ורבנן שליט"א שנערך בשבוע שעבר לקראת יום השלושים להסתלקות אביהן ורבן של ישראל זצוק"ל וכן התפילה המרוממת על ציונו הק' חוללו רושם כביר על מאות הילדים שהשתתפו בהם * ילדי כיתות ז-ח מבתים רחוקים שלא חשבו להמשיך לישיבות קדושות הודיעו כי בכוונתן לגדול כבני ישיבות קדושות ולהתעלות בתורה

ממשיכים בדרכו: רישומו החזק של המעמד האדיר לסיום ש"ס משניות בשבוע שעבר עדיין מפעם בליבותיהם של אלפי ילדי הקירוב של "קרן ההסעות" שנטלו בו חלק, וחזו בהתרגשות רבה במרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א המרעיפים עליהם טל של תחיה ועידוד, להמשיך ולגדול בתורה וביראה כמורשתו של ה"אבא" הרוחני של הארגון, הלא הוא רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

היו אלו למעלה מאלף ילדי "קרן ההסעות" בכיתות ז'-ח', שהתקבצו ובאו לאולמי וגשל בבני ברק, מארבעים ושמונה בתי הספר התורניים מכל רחבי הארץ, מנהריה, ועכו שבצפון ועד דימונה ובאר שבע בדרום ומכלל ערי ויישובי הפריפריה, רובם ככולם מבתים רחוקים משמירת תומ"צ. הם ישבו נרגשים על אלפי הכיסאות באולם ושאבו לתוכם את המראות והקולות. הם חזו בזקני העדה המטריחים עצמם, ובאים ועולים באיטיות אל בימת הכבוד – אך ורק בשבילם, בכדי להוכיח עד כמה יקרים הם לליבם ועד כמה מסירות נפשם לדרכם הרוחנית מוערכת וחשובה לכל עם ישראל. הם האזינו ברוב קשב אל הדברים החמים המורעפים עליהם והבינו כי זהו המקום הטוב ביותר עבורם לגדול ולצמוח כיהודים בני תורה.

גם תפילת הילדים המרוממת שנערכה לאחר מכן, בציונו של מרן רשכבה"ג זצוק"ל חוללה עליהם רושם כביר. דמעות רבות נשפכו בתפילה הזכה הזו. מרגשת במיוחד היתה תפילתו של אחד הילדים שאמר בקול בוכים: "אבינו היקר, כמו שדאגת לנו כאן בעולם הזה והיה אכפת לך מכל אחד מאתנו, כך אנו מבקשים ממך שתמשיך לדאוג לנו לא פחות כשאתה נמצא עכשיו בעולם האמת...."

מנהלים ומחנכים בתי הספר סיפרו, כי המעמדות האדירים חוללו תפנית רוחנית גדולה בקרב רבים מילדי הקירוב, אשר קיבלו על עצמם להתחזק ולדבוק יותר בדרך התורה והמצוות. בייחוד ציינו המחנכים את ההחלטה של ילדים רבים מכיתות ז-ח להמשיך את לימודיהם בישיבות קדושות לאחר סיום לימודיהם בבית הספר. "מדובר בילדים מבתים רחוקים מאד, שלא התכוונו כלל להמשיך בישיבות קדושות, אולם לנוכח המעמד הגדול והדברים שנאמרו בו גמלה בלבם ההחלטה להמשיך בישיבות גדולות ולהתעלות בתורה", אמרו המחנכים.

כזכור, הכינוס הגדול לקראת יום השלושים להסתלקותו של אביהן ורבן של ישראל זצוק"ל נערך בשבוע שעבר בבני ברק, בברכת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ובראשות מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, ראש ישיבת סלבודקא והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן.

עדיין מהדהדים דבריו של אחד מילדי הקירוב אשר כובד לשאת דברים במעמד וריגש את כלל המשתתפים: "בשעה קדושה זו של סיום הש"ס לע"נ אבינו רועינו אביהן של ילדי יקרן ההסעות מרן ראש הישיבה זצוק"ל, חשים אנו כי בזכותו ובזכות הקרן אנו זוכים ללמוד בבתיה"ס של החינוך העצמאי - ללמוד תורה ולקיים מצוות. נבקש כולנו שגם אחרי פטירתו ימשיך להתפלל עלינו שנזכה להמשיך בדרך הזאת שהתווה לנו להיות בני תורה ולקדש ש"ש בכל הליכותינו. נבקש גם שיהיה מליץ יושר עבור הורינו היקרים, שירוו מאתנו הרבה נחת יהודי אמיתי מתוך בריאות ושמחה. זכותו תגן עלינו".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!