בזכות תינוקות של בית רבן - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

בזכות תינוקות של בית רבן

בזכות תינוקות של בית רבן

יתומים היינו ואין אב - לקראת יום השלושים להסתלקות אביהן ורבן של ישראל זצוק"ל, מעמד אדיר ונרגש בסיום ש"ס משניות על ידי למעלה מאלף ילדי הקירוב של "קרן ההסעות"

 

 

יתומים היינו ואין אב - לקראת יום השלושים להסתלקות אביהן ורבן של ישראל זצוק"ל, מעמד אדיר ונרגש בסיום ש"ס משניות על ידי למעלה מאלף ילדי הקירוב של "קרן ההסעות"

בזה אחר זה נכנסו למעלה מאלף ילדי "קרן ההסעות" בכיתות ז'-ח', לאולמי וגשל בבני ברק, מארבעים ושמונה בתי הספר התורניים בכל רחבי הארץ, מנהריה ועכו שבצפון ועד דימונה ובאר שבע בדרום ומכלל ערי ויישובי הפריפריה. המשותף לכולם הוא שרובם ככולם באים מבתים רחוקים משמירת תורה ומצוות. הילדים הגיעו למעמד האדיר של סיום ש"ס משניות שלמדו ושיננו לעילוי נשמת אביהן ורבן של ישראל מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. הגראי"ל זצוק"ל נהג לומר שילדים אלו אין מי שידאג להם ולכן הוא ה"אבא" של ילדים אלו, ותמיד נשאם על לוח ליבו הטהור כאב רחום ודאג לעתידם הרוחני בבתי הספר ולהמשך לימודם בישיבות קדושות. הכינוס הגדול נערך באולמי וגשל בבני ברק, בברכת מרן שר התור הגר"ח קנייבסקי שליט"א ובראשות מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, ראש ישיבת סלבודקא והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן. בכינוס השתתפו מפקחי החינוך העצמאי, מנהלי בתי הספר הרב אברהם רובינשטיין, הרב מנחם שפירא והרב מרדכי קרליץ. את המעמד הנחה המפקח הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ.אחרי הכינוס עלו ילדי הסיום לקברו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן זצוק"ל. אלפי הילדים צעדו בסדר מופתי, מבינים את גודל המעמד. אחד הרגעים המרטיטים שתמצת את העשייה של קרן ההסעות היה כאשר אחד מילדי בתי הספר עמד ליד הקבר וצעק: "אבינו היקר, כמו שדאגת לנו לפני פטירתך והיה אכפת לך מכל אחד ואחד מאיתנו ממש כמו אבא, אני מבקש ממך כאן מעל הקבר שלך, שתדאג לנו לא פחות עכשיו, כשאתה נמצא בעולם האמת".

"אל הנער הזה התפללתי"

דברים נרגשים נשא יו"ר החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון שליט"א: "אני רק רוצה לומר לכם ילדים יקרים, מה אני מהרהר בדעתי מספר דקות כשאני יושב כאן, למראה המעמד המרהיב, המרגש והמרשים של ילדי חמד שנקבצו ובאו מקרוב ומרחוק לזכרו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל. "בשנים קודמות כינסו אתכם וזכיתם לראות את מרן ראש הישיבה זצוק"ל, מגיע בשארית כוחותיו, בזקנה מופלגת מתאמץ ומגיע למעמד הזה כדי לברך אתכם, לחזק ולעודד אתכם.ראש הישיבה נמצא עימנו כאן באולם, לא בגופו, הוא עלה למרומים; נשמתו מרחפת באולם הזה. כשהוא עלה לגנזי מרומים לפני חודש ימים, הוא יכול היה להגיד במרומים להקב"ה: 'אל הנער הזה התפללתי', נתתי והקדשתי את מרב כוחותיי, והנה הראני אלוקים את זרעך זרע ברך ד'.אחד מילדי הקירוב כובד לשאת דברים, וריגש את כלל המשתתפים:"ברשות גדולי ישראל שליט"א, בשעה קדושה זו של סיום הש"ס לע"נ אבינו רועינו אביהן של ילדי יקרן ההסעות מרן ראש הישיבה זצוק"ל, חשים אנו כי בזכותו ובזכות הקרן אנו זוכים ללמוד בבתיה"ס של החינוך העצמאי - ללמוד תורה ולקיים מצוות. "נבקש כולנו שגם אחרי פטירתו ימשיך להתפלל עלינו שנזכה להמשיך בדרך הזאת שהתווה לנו להיות בני תורה ולקדש ש"ש בכל הליכותינו. נבקש גם שיהיה מליץ יושר עבור הורינו היקרים, שירוו מאתנו הרבה נחת יהודי אמיתי מתוך בריאות ושמחה. זכותו תגן עלינו".

דמעות של ילד יהודי

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מרומם את הילדים טפח מעל פני הקרקע בדברים נלהבים: "אני רוצה לספר לילדים החמודים שאלת הלכה: היה ילד שחשקה נפשו בתורה אבל אביו התנגד, אביו רצה שילמד מדעים והוא רצה ללמוד גמרא. היכן הוא למד? הוא היה בבית הכנסת והעמיד שומרים בחוץ שאם יראו את אבא מתקרב יאמרו לו ויברח. והנה, אבא מגיע. הילד עשה דבר נורא, הוא פתח את ארון הקודש, נכנס לתוכו והתיישב עד יעבור זעם. כשיצא הילד מארון הקודש, בא אלינו בבכי ואמר: "איך אני אכפר על החטא? דרכתי עם הרגליים וישבתי בתוך ארון הקודש!"השאלה קשה... הלכתי עם הילד לביתו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל, וסיפרתי לו: "רב'ה, הילד התחבא בתוך ארון הקודש, הוא מבקש כפרה". אמר לי ראש הישיבה זצוק"ל: "הוא צריך לבקש כפרה? כולנו צריכים לבקש ממנו ברכה על הדמעות שלו!" ברכתו של ראש הישיבה עזרה והוא גדול בתורה היום."אני רוצה לומר לתלמידים החביבים, יודעים אתם מה נקרא לבכות? אתם יודעים מה הדמעות האלה שוות? התורה מספרת שעשָו ביקש מיצחק אבינו שיברך אותו, אמר לו יצחק: 'מה אני יכול לברך אותך, בא אחיך ולקח את כל ברכותיך אין לי מה לברך'. החל עשו לבכות. אחרי הבכי - מברך אותו יצחק אבינו. שואל רבנו ר' העשיל בספרו, איך פתאום עולות כאן ברכות חדשות? הרי אמר לו יצחק אבינו 'אין לי מה לברך אותך'! אומר הרב ר' העשיל, כשאדם בוכה הוא מייצר עולם חדש. בעולם הישן אין ברכות, אבל עולם חדש נברא. ילד יהודי בוכה? הדמעות מייצרות עולם חדש. בעולם הזה יש מקום לכל הברכות. "מאיפה ר' העשיל יודע? הגמרא אומרת: בשעה ששלמה המלך נשא את בת פרעה, ירד גבריאל ותקע עץ באדמה ושם נבנתה רומא גדולה. אומר רבי העשיל: שלמה המלך עשה משהו ותקעו עץ ומהעץ צמחה רומי. ילד בוכה, עולם חדש נברא פה, עולם בו יש ברכות בשפע."כל צער קטן שיש לילד בשביל תורה - שווה עולמות. ראש הישיבה זצוק"ל אמר לי פעם: אין גשם, אבל כשילד יהודי מתעורר מהמיטה ואומר: אני הולך ללמוד - יכול לרדת גשם לכל ארץ ישראל בגלל הצער הזה. הקב"ה יוסיף עליכם, נשמתו של ראש הישיבה תעמוד לכולכם לגדול למעלה מעלה בתורה ותהיו לשם ולתפארת. "אין מתנה יותר יפה שיכולתם לתת למרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל".

"רק מי שלומד תורה הוא המאושר"

בהתרגשות רבה האזינו הילדים לדברי מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א: "זכות גדולה היא מה שסיימו שישה סדרי משנה ומה שלומדים תמיד הילדים היקרים האלה. זו זכות גדולה לילדים עצמם ולכל המשפחות שלהם, להורים וגם למלמדים ולכולנו, לכל עם ישראל. התורה שלהם מגֵנה עלינו. תורה של תינוקות של בית רבן היא תורה חשובה מאד-מאד ומגנה על כל עם ישראל. "יהי רצון שיגדלו כולם לתורה, לחופה ולמעשים טובים, הרבה נחת להורים ולכל המשפחות, לכולם יהיה הרבה נחת ובשורות טובות".לאחר מכן האזינו כולם בקשב רב לדבריו של הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, אשר הדגיש את אושרם הגדול בזכייתם ללמוד את תורת ד': "ילדים יקרים, זכיתם ללמוד את תורת ד', את התורה הקדושה שמתוקה מדבש ונופת צופים, תזכו ותלמדו עוד ועוד, תהיו מאושרים אושר אמיתי. רק מי שלומד תורה הוא המאושר, אין אושר רק לימוד התורה!"את דבריו המרגשים סיים הגאון הגדול שליט"א בברכה מיוחדת לילדים: "שיהיה לכם כל טוב ותצליחו".במרכז המעמד נערך סיום ש"ס משניות שנלמד על ידי הילדים מאז הסתלקות מרן זצוק"ל, לעילוי נשמתו. במעמד הסיום כובדו הגאון רבי משה שטיינמן שליט"א והגאון רבי שרגא שטיינמן, נשיא ישיבות "אורחות תורה" וראש ישיבת "קהילות יעקב" לומר את הקדיש. עוד נשאו דברים: נאמן ביתו של מרן זצוק"ל, הרה"ג רבי איסר שוב שליט"א והרב אליעזר סורוצקין שליט"א, המנהל הכללי של החינוך העצמאי ולב לאחים. אחד מילדי הקירוב כובד לשאת דברים. הילדים הנרגשים שמעו בקשב רב ובהתרגשות גדולה ויצאו מהמעמד מלאי מחויבות ללמוד ולגדול. 

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!