לקראת יום השלושים לעליית רשכבה"ג מרן זצוק"ל בסערה השמימה - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

לקראת יום השלושים לעליית רשכבה"ג מרן זצוק"ל בסערה השמימה

לקראת יום השלושים לעליית רשכבה"ג מרן זצוק"ל בסערה השמימה

היערכות רבה לקראת מעמד סיום הש"ס המרכזי של תלמידי 'קרן ההסעות' במעמד מרנן ורבנן שליט"א

 

היערכות רבה לקראת מעמד סיום הש"ס המרכזי של תלמידי 'קרן ההסעות' במעמד מרנן ורבנן שליט"א

סיום הש"ס נערך ע"י תלמידי כיתות ז-ח של קרן ההסעות לע"נ האבא הרוחני של הארגון מרן זצוק"ל * לאחר המעמד הגדול תיערך תפילה המונית של כלל ילדי ישראל על ציונו הק' של רשכבה"ג מרן זצוק"ל להמשך קיום מפעלו עליו מסר את נפשו ולמען תורמי קרן ההסעות

למען מפעלו הקדוש: לקראת יום השלושים לעליית רשכבה"ג מרן רבינו אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל בסערה השמימה, ובהמשך למבצע לימוד המשניות וקריאת התהילים של ילדי "קרן ההסעות" בכל רחבי הארץ לע"נ הטהורה, בימים אלו שוקדים בהנהלת קרן ההסעות על הכנת מעמד סיום הש"ס שנלמד ע"י תלמידי בתי הספר של החינוך העצמאי.

סיום הש"ס יערך אי"ה בשבוע הבא בכנס מרכזי במעמד מרנן ורבנן שליט"א, ובהשתתפות תלמידי כיתות ז' – ח' של קרן ההסעות, אשר שקדו בשבועות האחרונים על לימוד המשניות לע"נ של מרן זצוק"ל. לאחר המעמד, תיערך תפילה המונית של כלל ילדי ישראל על ציונו הק' של רשכבה"ג מרן זצוק"ל, להמשך קיום מפעלו עליו מסר את נפשו ולמען תורמי קרן ההסעות. תפילה זכה זו של תינוקות של בית רבן ביום השלושים, בוודאי תבקע רקיעים למען המשך הצלת ילדי ישראל ועבור התורמים והמסייעים.

כזכור, עם היוודע הידיעה המרה על פטירתו של גדול הדור, קיבלו אלפי תלמידי קרן ההסעות הידיעה בעצב גדול ובתחושת יתמות, על הסתלקותו של האבא הרוחני של הארגון. בשבועיים האחרונים נערכה תכנית למידה מיוחדת בבתי הספר של החינוך העצמאי אודות דמותו הטמירה של גדול הדור זצוק"ל. המחנכים ציינו בפני התלמידים את מסירות נפשו של מרן זצוק"ל לחינוכם הטהור, ובייחוד את דאגתו הגדולה בנושא המשך קיום ההסעות שלהם לבית הספר, שהם המניע הגדול לבואם של עשרות אלפי ילדים מערי השדה לבית הספר התורניים. "בכל הזדמנות דיבר והדגיש את חשיבות הדאגה לעתיד הרוחני שלכם ושל עשרות אלפי ילדים נוספים, והמריץ את ראשי ארגון קרן ההסעות להמשיך לדאוג להמשכיות ההסעות חרף הקשיים הכלכליים הכבדים", אמרו המחנכים לתלמידים.

המחנכים הדגישו בפני התלמידים, כי מרן ראש הישיבה זצוק"ל היה למעשה ה'אבא' של הארגון ואביהם הרוחני של עשרות אלפי הילדים הרבים שהתחנכו שזכו לחינוך יהודי בזכות 'קרן ההסעות', המביא אותם ממקום מגוריהם המרוחקים, ושבלעדיו בוודאי שהיו נשלחים לחינוך כפרני חלילה. "הוא ביקש תמיד שהילדים יבואו אליו כי הרגיש האבא שלהם, וכמה הוא שמח כשהילדים באו למעונו", אמרו המחנכים.

התלמידים הנרגשים שמעו את הדברים בהתפעלות רבה וחשו כי איבדו אבא רוחני שדאג להם בכל ליבו ומאודו, ושחלק גדול מעולמם הרוחני הוא בזכותו. כאות הכרת טובה לפועלו עבורם ובעצת המלמדים, פתחו התלמידים במבצע "ובלכתך בדרך" – לימוד משניות בזמן הנסיעה לבית הספר, וכעת המבצע מגיע לסיומו עם סיום הש"ס לע"נ הטהורה.

אין ספק כי מעמד סיום הש"ס וכן תפילת ילדי ישראל על קברו, יפעלו רבות לעורר רחמי שמים להמשך מפעלו הקדוש ארגון "קרן ההסעות" עליו מסר את נפשו, וכן על התורמים והמסייעים לארגון שבכוחם הוא ממשיך להציל את עתידם הרוחני של אלפי ילדי ישראל.

שמות לתפילת הילדים על ציונו של מרן זצוק"ל ניתן למסור בטלפון: 1700-50-66-22

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!