בעקבות קריאה מיוחדת של הנהלת החינוך העצמאי: ילדי "קרן ההסעות" קיבלו על עצמם מאות קבלות רוחניות לרפואת רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

בעקבות קריאה מיוחדת של הנהלת החינוך העצמאי: ילדי "קרן ההסעות" קיבלו על עצמם מאות קבלות רוחניות לרפואת רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א

בעקבות קריאה מיוחדת של הנהלת החינוך העצמאי: ילדי "קרן ההסעות" קיבלו על עצמם מאות קבלות רוחניות לרפואת רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א

המחנכים הסבירו לתלמידי הקירוב על מרן גדול הדור שליט"א המוסר את נפשו עבור הארגון המאפשר להם להגיע לבתי הספר התורניים גם מישובים מבודדים * כמחווה של השבת טובה, קיבלו התלמידים מאות קבלות טובות בעניינים שונים לרפואת רבנו אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא

 

לקיים בנו חכמי ישראל: אלפי ילדי "קרן ההסעות" מבתי הספר הקירוב של "החינוך העצמאי" ברחבי הארץ קיבלו על עצמם בימים האחרונים קבלות רוחניות רבות וחיזוקים שונים לרפואת רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א הנמצא במצב קשה. הקבלות הגיעו בעקבות קריאה מיוחדת של הנהלת החינוך העצמאי לאלפי תלמידי הקירוב להתחזק ולגמול טובה למי שמסר את נפשו עבור ארגון "קרן ההסעות".

המחנכים והמלמדים בבתי הספר העלו בפני התלמידים את דמותו הגדולה של גדול הדור, רשכבה"ג מרן שליט"א, אשר נושא על שכמו את המשא הרוחני של הדור כולו, ומתמסר בכל נפשו ומאודו למען הארגון החשוב המפעיל את ההסעות הללו, שבזכותן הם זוכים לחינוך יהודי טהור. המחנכים הדגישו כי לנוכח המצב הרפוי הקשה של גדול הדור שליט"א, העם היהודי כולו עומד בימים אלו בתפילה ותחנונים לרפואתו כי הדור כולו זקוק לו. התלמידים התרגשו אד מהדברים והחליטו לקבל על עצמם קבלות רוחניות לרפואתו.

תלמידי הקירוב של "קרן ההסעות" סיפרו למורים על הקבלות הטובות שקיבלו בנושאי תפילה, בן אדם לחברו ועוד. כך למשל, אחד הילדים סיפר שקיבל על עצמו לומר תהילים בדרך לבית הספר במקום לדבר עם החברים. ילד אחר סיפר שקיבל על עצמו לוותר בכל פעם שנקלע לעימות עם חברים. ילד נוסף אמר שקיבל על עצמו להשתדל יותר לשמוע בקול ההורים. כמו כן, תלמידות של "קרן ההסעות" קיבלו על עצמן קבלות בנושא צניעות, תפילה בכוונה וחיזוק בלשון הרע.

כאמור, רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א מלווה מקרוב את ארגון "קרן ההסעות" מיום היווסדו ורואה בו את הצלת החינוך הטהור של עשרות אלפי ילדי ישראל. במהלך השנים, ראשי ומנהלי הארגון עלו לביתו עשרות פעמים לעצה והכוונה, וגם בתקופות קשות כשהעול הכלכלי היה כבד מנשוא, עודד אותם מרן שליט"א לא להרפות ולעשות ככל יכולתם שלא להחסיר הסעה אחת כדי לא לאבד ילד אחד חלילה. כמו כן, לקראת מגבית הימים הנוראים, כינס במעונו אסיפת חירום בראשות גדולי הדור, בו נשמעה זעקה והטלת חובה לכל אחד מישראל להירתם להצלת 'קרן ההסעות' ולאמץ ילד אחד כדי להבטיח את חינוכו הטהור.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!