קורת רוח במעונם של גדולי הדור שליט"א - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

קורת רוח במעונם של גדולי הדור שליט"א

קורת רוח במעונם של גדולי הדור שליט"א

המוני תורמי 'קרן ההסעות' זכו להתברך בספרי "דורות ישרים מבורכים" ע" גדולי ישראל במהלך הימים הנוראים

הספרים ובהם שמותיהם של אלפי המאמצים ילד ב"קרן ההסעות" היו מונחים בכל ימי ר"ה ויוה"כ על שולחנם של גדולי ישראל, אשר העתירו עליהם לשנה טובה * כל שמות התורמים יועברו שוב בהושענא רבה לתפילתם של גדולי ישראל ל'פתקא טבא'

בספרן של צדיקים: קורת רוח רבה נרשמה במעונם של ממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, לנוכח כרכי ספרי "דורות ישרים מבורכים" המרשימים שהובאו לשולחנם ערב ראש השנה ויום הכיפורים, ובהם שמותיהם של אלפי התורמים שנענו לקריאת הקודש לאמץ ילד מילדי קרן ההסעות לשנה זו ובכך הבטיחו את חינוכו הטהור בבית הספר התורני. יצוין, כי המוני יראי ה' התאמצו מאד להיכלל בספרים נשגבים אלו, כסנגור גדול לזכות בדין ולהיחתם בשנה טובה. ספרים אלו לא משו מעיניהם של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א, מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ שליט"א ומרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א, כל יום, מערב ראש השנה ועד מוצאי יוה"כ. שמותיהם של השותפים ובני משפחותיהם הופיעו בספרי הדורות, בפירוט הבקשות והצרכים המפורטים לכל אחד ואחד כפי משאלת ליבו, ובמשך כל הימים הנשגבים הללו, העתירו גדולי הדור בעדם שיזכו בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב. בנוסף, התורמים זכו לתפילתו המרוממת של מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה, בציון התנא האלוקי רשב"י זיע"א, שהעתיר על שמותיהם בציון הק' מערב ראש השנה ועד יום הכיפורים, לבני חיי ומזוני. יצוין, כי כל שמות התורמים יועברו שוב לתפילתם של גדולי ישראל שליט"א, אשר יעתירו עליהם בהושענא רבה לפתקא טבא, ולכן אלו שלא הספיקו לאמץ ילד מקרן ההסעות כקריאת מרנן ורבנן שליט"א, יכולים עוד לתרום ולזכות לברכת גדול הדור ובכך לזכות להבטחה המופלאה של גדולי ישראל לנחת יהודי מהילדים, כדבריהם בקריאת הקודש: "וכל העוזרים והמסייעים למצווה זו הפרוסה על כל שנת הלימודים במשך יום יום לעשרות אלפי ילדי ישראל, יזכו לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ונחת יהודי אמיתי מכל יוצ"ח, לראות זרע ברך ד' בנים ת"ח מאירים בתורה ובמצוות, ויזכו בניהם ובנותיהם לזיווגים הגונים ולראות מהם דורות ישרים מבורכים". בקרן ההסעות מציינים, כי למרות ההיענות המבורכת של הציבור במגבית זו, עדיין קיים חשש גדול להמשך תפעול מערך ההסעות לאורך השנה בכל רחבי הארץ, המסתכם בעלות כלכלית גבוהה מאד. כמו כן, עדיין מונחות בקשות רבות של הורים וילדים מערי השדה, המבקשים לכלול אף את ילדיהם במסלולי הנסיעה והדבר כרוך בהוצאות כספיות גבוהות. לפרטים ותרומות ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך". כיתוב: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מקבל את ספרי "דורות ישרים מבורכים" בער"ה.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!