היכרות נדירה עם ילדי 'קרן ההסעות' שמודים באופן אישי למאות התורמים שאימצו אותם ובזכותם הם לומדים לגדול ולהתעלות בלימודיהם - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

היכרות נדירה עם ילדי 'קרן ההסעות' שמודים באופן אישי למאות התורמים שאימצו אותם ובזכותם הם לומדים לגדול ולהתעלות בלימודיהם

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!