הדים רבים לספר "דורות ישרים מבורכים" עם שמות תורמי 'קרן ההסעות' אשר ממנו יעתירו גדולי הדור שליט"א מר"ה ועד יוה"כ - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הדים רבים לספר "דורות ישרים מבורכים" עם שמות תורמי 'קרן ההסעות' אשר ממנו יעתירו גדולי הדור שליט"א מר"ה ועד יוה"כ

הדים רבים לספר "דורות ישרים מבורכים" עם שמות תורמי 'קרן ההסעות' אשר ממנו יעתירו גדולי הדור שליט"א מר"ה ועד יוה"כ

רבים מזדרזים להיכלל בספר הנדיר שלא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד  מוצאי יוה"כ ובו פירוט שמות התורמים והמאמצים ילד לחינוך תורני * הספר יהיה מונח על שולחנם של גדולי הדור שליט"א וממנו יעתירו בימי הדין הקדושים על שמות התורמים להיזכר ולהתברך לבריאות ונחת מהילדים  

כתבנו בספר חיים: רבבות יהודים יראים ושלמים מכינים עצמם בסילודין לקראת הימים הנוראים הבעל"ט, ונענים לקריאת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א "לאמץ ילד" מילדי קרן ההסעות. בכך, מבטיחים להם פרקליט ומליץ יושר ליום הדין, בדמות ילד מילדי ישראל שיזכה השנה לקבל חינוך יהודי טהור בזכות תרומתם.

בהנהלת 'קרן ההסעות' שוקדים בימים אלה על הספר המיוחד המעורר הדים בקרב יראי ה' - ספר "דורות ישרים מבורכים" אשר לא מש מעיניהם של גדולי ישראל כל יום, מערב ראש השנה ועד  מוצאי יוה"כ, ובו מפורטים שמותיהם של התורמים שנענו לקריאתם וזעקתם של מרנן ורבנן שליט"א לאמץ ילד מילדי קרן ההסעות לשנה זו ובכך להבטיח את חינוכו הטהור בבית הספר התורני.

בערב ראש השנה, יעלו שליחי הנהלת קרן ההסעות למעונותיהם של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א, ומרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ שליט"א ומרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א ויציגו בפניהם את הספר המלא ובו שמות ובקשות התורמים. שמו של השותף ושמות בני משפחתו יופיעו בספר הדורות, בפירוט הבקשות והצרכים המפורטים לכל אחד ואחד כפי משאלת ליבו, להיזכר ולהתברך לבריאות ונחת מהילדים, דורות ישרים מבורכים וזיווגים הגונים.

הספר יונח בכל הימים הקדושים הללו על שולחנם של מרנן ורבנן שליט"א, ובמשך כל הימים הנשגבים הללו, יעמדו ויעתירו בעד התורמים הכתובים בספר, אשר זכו להכניס אלפי ילדי ישראל תחת כנפי השכינה, שיזכו בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב.

זאת ועוד, התורמים למפעל הנשגב 'קרן ההסעות' יזכו לתפילתו המרוממת של מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה, בציון התנא האלוקי רשב"י זיע"א, מערב ראש השנה ועד יום הכיפורים. המקובל רבי דוד שליט"א מלווה את פעילות הקודש של קרן ההסעות מקרוב ממש, ובמכתב נרגש ונדיר שכתב בכתי"ק על המאמצים ילד: "ושותף הוא למשא גדולי ישראל ומה רב שכרו ואשרי חלקו ונחלתו, ושומע לקול גדולי ישראל מרנן ורבנן שליט"א, ישכון בטח. ותבוא עליו ברכת טוב בבני חיי ומזוני".

לפרטים ותרומות ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!