ערב יום הדין: גדולי ומאורי הדור שליט"א בקריאת קודש דחופה להצלת ילדי קרן ההסעות מחינוך כפרני רח"ל - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

ערב יום הדין: גדולי ומאורי הדור שליט"א בקריאת קודש דחופה להצלת ילדי קרן ההסעות מחינוך כפרני רח"ל

ערב יום הדין: גדולי ומאורי הדור שליט"א בקריאת קודש דחופה להצלת ילדי קרן ההסעות מחינוך כפרני רח"ל

רגע לפני התקדש יום הדין לב מי לא יחרד לגורל אלפי ילדי ערי השדה שכל חינוכם הטהור תלוי בהסעה היומיומיות ובלעדיה הם ישלחו לבתי ספר חילוניים * גדולי הדור רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן ראה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א יוצאים בזעקה דחופה לאמץ ילד אחד מילדי 'קרן ההסעות' כדי להבטיח את חינוכם הטהור לשנה זו * "החכם עיניו בראשו לזכות במצווה זו ולהחזיק ילד אחד בקרן ההסעות לתורה ולמצוות"

הצלת נפשות: מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א יצאו בקריאה דחופה לקהל יראי ה', ערב ראש השנה תשע"ח, להירתם ולסייע בהצלת מפעל הקירוב הגדול 'קרן ההסעות' העומד בראשותם ובנשיאותם, ואשר מציל אלפי ילדי ישראל בכל שנה משמד רוחני ח"ו. זעקה זו ממשיכה להישמע מגדולי הדור לנוכח הסכנה הרוחנית המרחפת על אלפי הילדים העלולים להישלח ממש בעוד כמה חודשים לבתי ספר חילוניים, בהיעדר הסעה מסודרת.

רבים בקרב יראי ה', הרואים כיצד גדולי הדור יוצאים מגדרם אך ורק למול חשש גדול זה, מבינים היטב את החשיבות הקריטית של ארגון ההסעות במפעל הקירוב של המוני ילדים מערי השדה. הם מבינים כי ההסעה היא החוט המקשר בין הילד המתגורר ביישוב מרוחק אל בית הספר התורני, וגם הורים מתחזקים המעוניינים שבניהם ילמדו תורה, בלעדי תהיה הסעה קבועה הלוקחת את הילד לעיתים בנסיעה של חצי שעה ויותר – הם ישלחו אותו לבית הספר הממלכתי שביישובם. מדובר על חשש כבד ומיידי לעתידם הרוחני של עשרות אלפי ילדים, שכל חינוכם הטהור תלוי בהסעות הללו.

בקריאת הקודש המיוחדת, ער"ה תשע"ח, עליה חתמו מרנן ורבנן גדולי הדור, רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן ראה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א נכתב: "אחז"ל 'כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים ובזמן הזה שזקוקים אנו לרחמים גדולים, וגם כי קרב עת המשפט של ימי הדין הבעל"ט. והיות ועשרות אלפי ילדי ישראל התלויים בקרן ההסעות של החינוך העצמאי בסכנה גדולה שילכו לרעות בשדות זרים באין מוצא לכסף, והרי אמרו 'כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא'. לכן החכם עיניו בראשו לזכות במצווה זו ולהחזיק ילד אחד בקרן ההסעות לתורה ולמצוות. ובזכות זה יגלגלו רחמי שים עלינו ויזכו לכוח"ט ולנחת יהודי מכל יוצ"ח".

וכבר נודעו דבריו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א כלפי התורמים והמסייעים ל'קרן ההסעות', כי "מי שדואג לילדים של הקב"ה (אלו ילדי קרן ההסעות) הקב"ה ידאג לילדים שלו". ומי לא יחפוץ בסיעתא דישמיא פרטנית בחינוך וגידול צאצאיו. מכתב מיוחד זה היוצא מלבם הטהור של גדולי ומאורי הדור שליט"א מעורר הדים רבים, נוכח שעת החירום בפניה אנחנו ניצבים, כדבריהם של עיני העדה שהתבטאו לא פעם כי מגבית זו "נוגעת בפיקוח נפש רוחני של עשרות אלפי ילדי ישראל".

ואכן, רבבות יהודים יראים ושלמים מכינים נענים לקריאת גדולי הדור שליט"א "לאמץ ילד" מילדי קרן ההסעות, ורוכשים להם פרקליט ומליץ יושר לקראת ימי הדין. זאת ועוד, שמות התורמים ובני משפחותיהם יכתבו בספר "דורות ישרים מבורכים" אשר יוצב על שולחנם של גדולי הדור שליט"א ובמשך כל הימים הנשגבים הללו, יעמדו ויעתירו בעד התורמים הכתובים בספר, אשר זכו להכניס אלפי ילדי ישראל תחת כנפי השכינה, שיזכו בשנה טובה ומתוקה ובכל מילי דמיטב.

כמו כן, התורמים למפעל הנשגב של 'קרן ההסעות' יזכו לתפילותיו המרוממות של מרן האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה, בציון התנא האלוקי רשב"י זיע"א, אשר יעתיר עליהם ובני משפחותיהם לשנה טובה ומבורכת.

שמות עבור ספר "דורות ישרים מבורכים" ניתן העביר עד מחר, יום רביעי, ערב ראש השנה, בשעה 12:00 בצהריים. לפרטים ותרומות ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 1700-50-66-22 ת.ד. 257 בני ברק. או בהעברה לבנק הפועלים סניף 655 מס' ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לכל אחד ואחד ל"אם אתה משמח את שלי – אני משמח את שלך".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!