משלחת רבני קרן ההסעות בביקור במעונו של כ''ק מרן האדמו''ר מצאנז שליט''א - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

גלריות

משלחת רבני קרן ההסעות בביקור במעונו של כ''ק מרן האדמו''ר מצאנז שליט''א

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!