ביקור רבי דוד כהן שליט"א בביה''ס חינוך העצמאי ירושלים - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

גלריות

ביקור רבי דוד כהן שליט"א בביה''ס חינוך העצמאי ירושלים

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!