בתי ספר וישובים - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!בתי ספר וישובים

בשעת בוקר מוקדמת עומדים אלפי תלמידים מחוץ לביתם וממתינים לאוטובוס שייקח אותם אל עבר בית הספר התורני המרוחק עשרות ק"מ מאזור מגוריהם. כך ב-215 יישובים 20,000 ילדים יוצאים וחוזרים מידי יום במערך שינוע מיוחד המונה  יותר מ- 1,000 קווי הסעה, וזאת אודות לפעילות "קרן ההסעות" שעל ידי החינוך העצמאי. 

להלן חלק ממפת היישובים שבהם עוברות ההסעות מידי יום:

 

הכל |{{myAlphabet.letter}} |
{{myAlphabet.letter}} {{school.title}}

נענים לקריאת גדולי ישראל ומאמצים ילד לכל השנה!

100x12 ₪

 
עשרות אלפי ילדי ישראל המתגוררים בפריפריה יוצאים מידי יום מביתם לעבר בתי הספר של 'הקירוב' בעקבות המימון שניתן ע"י 'קרן ההסעות' שע"י החינוך העצמאי וללא פעילות זו אותם ילדים עלולים ללמוד בבתי ספר באזור מגוריהם ח"ו. מרנן ורבנן גדולי ישראל קוראים לציבור לעזור ולסייע כדי שאותם ילדים ימשיכו ללכת בדרך התורה. 

 

אמץ ילד לשנה