תפילת השל''ה להצלחת בני התורמים וסדר לימוד מיוחד לקראת חג השבועות - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

25

מאי
תפילת השל''ה להצלחת בני התורמים וסדר לימוד מיוחד לקראת חג השבועות

בערב ראש חודש סיוון , יעלו עשרות תלמידי וחניכי מוסדות בתי הספר בצפון של ארגון 'קרן ההסעות' לשפוך שיח להצלחת  בני משפחות התורמים לארגון וכן על המשך פעילותו הברוכה של הארגון. לאחמ''כ ימשיכו התלמידים לסדר לימוד מיוחד, לקראת חג השבועות שיחול בשבוע הבעל''ט

 

 

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!