פתיחת שנה"ל תשפ"א - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

20

אוגוסט
פתיחת שנה"ל תשפ"א

אלפי תלמידים יחלו בר"ח אלול את תחילת שנת הלימודים תשפ"א בבתי הספר התורניים ברחבי הארץ. אל אלפי התלמידים שכבר לומדים זה שנים בבתי ספר תורניים יצטרפו השנה תלמידים נוספים שלמדו עד עתה בבתי ספר ממלכתיים, וזאת בזכות התערבות הנהלת "קרן ההסעות" שדאגה להם להסעות מביתם.  

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!