ארועים - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!

פתיחת

אלפי תלמידים יחלו בר"ח אלול את תחילת שנת הלימודים תשע"ט בבתי הספר התורניים ברחבי הארץ. אל אלפי התלמידים שכבר לומדים זה שנים בבתי ספר תורניים יצטרפו השנה תלמידים נוספים שלמדו עד עתה בבתי ספר ממלכתיים, וזאת בזכות התערבות הנהלת "קרן ההסעות" שדאגה להם להסעות מביתם.  

קרא עוד...

נענים לקריאת גדולי ישראל ומאמצים ילד לכל השנה!

100x12 ₪

 
עשרות אלפי ילדי ישראל המתגוררים בפריפריה יוצאים מידי יום מביתם לעבר בתי הספר של 'הקירוב' בעקבות המימון שניתן ע"י 'קרן ההסעות' שע"י החינוך העצמאי וללא פעילות זו אותם ילדים עלולים ללמוד בבתי ספר באזור מגוריהם ח"ו. מרנן ורבנן גדולי ישראל קוראים לציבור לעזור ולסייע כדי שאותם ילדים ימשיכו ללכת בדרך התורה. 

 

אמץ ילד לשנה