אודות העמותה - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!

אודות

אודות

'קרן ההסעות' הוקמה בשנת תשס"ו ע"י גדולי ישראל מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, מרן רה"י הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל, עבור עשרות אלפי ילדי הפריפריה הלומדים בבתי הספר של ה'קירוב' שע"י 'החינוך העצמאי', ואין בשכנותם או ביישובם בית ספר תורני. הברירה הניצבת בידי הילדים הללו היא או ללמוד בבית ספר חילוני באזור מגוריהם, או לנסוע לבית ספר תורני של 'החינוך העצמאי' הנמצא במרחק מביתם.

היה זה לאחר שנים רבות בהן תקצבה הממשלה את ההסעות ובעקבות פסיקת בג"צ קוצצו רוב תקציבי ההסעות, ומערך ההסעות עמד בפני שוקת שבורה. הפסקת התקצוב איימה על כל פעילות הקירוב באזורים אלו וכתוצאה מכך גם על בתי הספר שאלמלא ההסעות התלמידים לא היו מגיעים לבתי הספר הללו ומכורח המציאות בתי הספר היו נסגרים מחוסר תלמידים.

תלמידי מוסדות הקירוב מונים למעלה מ- 30,000 ילד, ומספר התלמידים הנוסעים בהסעות שע"י 'קרן ההסעות' הוא למעלה מ-20,000. וכאמור ללא מימון עבור ההסעות לא תתאפשר הגעתם של הילדים לבתי הספר התורניים, והם יתפזרו בבתי ספר אחרים, וחלילה בתי הספר של 'הקירוב' ייסגרו והדבר ישפיע גם על כל פעילות הקירוב באזור. 
'קרן ההסעות' עומדת תחת חסותם של גדולי ישראל ובראשם עמד מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל אשר על פיו נשק כל דבר בפעילות הקרן.

 


קרן ההסעות במספרים


מידי יום פועלים למעלה מ-1000 קווי הסעות המובילים את הילדים לחינוך יהודי תורני המרוחק מביתם.
ההסעות יוצאות מ-215 יישובים שונים ברחבי הארץ ומגיעות אל למעלה מ-100 בתי ספר.
למעלה מ-20,000 ילדים נוסעים בהסעות של 'קרן ההסעות'.
עלות הפרויקט: למעלה משישים וחמישה מיליון ש"ח בשנה.

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

נענים לקריאת גדולי ישראל ומאמצים ילד לכל השנה!

100x12 ₪

 
עשרות אלפי ילדי ישראל המתגוררים בפריפריה יוצאים מידי יום מביתם לעבר בתי הספר של 'הקירוב' בעקבות המימון שניתן ע"י 'קרן ההסעות' שע"י החינוך העצמאי וללא פעילות זו אותם ילדים עלולים ללמוד בבתי ספר באזור מגוריהם ח"ו. מרנן ורבנן גדולי ישראל קוראים לציבור לעזור ולסייע כדי שאותם ילדים ימשיכו ללכת בדרך התורה. 

 

אמץ ילד לשנה